CARITAS

CARITAS znaczy miłość – miłość bratnią, podnoszącą, wspierającą, akceptującą. Pomoc człowiekowi potrzebującemu to sprawdzian naszej wrażliwości chrześcijańskiej na słowa Chrystusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". (Mt 25,40). To wezwanie Pana Jezusa, tym bardziej powinno nas przynaglać, jako Wspólnotę Parafialną, do świadczenia miłosierdzia chrześcijańskiego. Z Chrystusem przecież wypływamy na głębię. A to domaga się z naszej strony odwagi i zaufania. Do tego zachęcał nas również Ojciec św. Jan Paweł II.

Parafialny Caritas tworzy 15 osób na czele z ks. Proboszczem

Caritas parafialny czynny w każdy czwartek od 18.00 do 19.00 oraz w soboty od godz. 10.00 do 11.00 w domu dziennego pobytu "Rodzina" przy ulicy Wolności 586 w Zabrzu.

Aby otrzymać pomoc żywnościową z BANKU ŻYWNOŚCI należy zgłosić się z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdającym tożsamość.

Nr konta bankowego CARITAS:

BPH Oddział Ruda Śląska, ul. 1 Maja 288

41 1060 0076 0000 3260 0143 7303